Pogledajte u dlan: Lijeva šaka otkriva budućnost, desna prošlost

Pogledajte u dlan: Lijeva šaka otkriva budućnost, desna prošlost

3. Januara 2017. Off By Admin

6. Linija Merkura

Desno pored linija umjetnosti, ispod malog prsta. Jedna linija, duga i jaka: poslovna spretnost. Više tankih linija: naučni interesi. Linija merkura spojena sa linijom para ili umjetnosti: bogatstvo kroz nauku i poslovanje.

 

7. Linija zdravlja

Luk ispod linije Merkura. Ona izostaje kod mnogih. Ako je prisutna onda ukazuje na zdravstvene probleme. Često na bolove unutrašnjih organa.

 

8. Linije sreće

Oko četiri linije oko zgloba. Ako su jasne: Sreća. Ako su isprekidane: Sreća ali poslije teškog rada. Ako izostaju: nema sreće.

 

nastavak na sledecoj stranici…

Stranice: 1 2 3 4 5